Prachi Desai at Lavasa race

John Abraham & Prachi Desai at Lavasa race